Mencipta peluang, membentuk masa depan

Asas TKM

Keusahawanan yang berjaya diiringi dengan tanggungjawab, inilah pandangan keluarga Meyer. Selain pelanggan, mereka mengambil berat tentang kesejahteraan pekerja, tanggungjawab masyarakat dan alam sekitar. “Kami yakin bahawa dunia ini memerlukan perintis. Kami bertekad untuk memupuk minda yang cerdas: membantu orang-orang yang mencapai prestasi cemerlang dalam penyelidikan dan pendidikan, dalam penjagaan kesihatan dan projek sosial". Berpegang dengan kepercayaan ini, Yayasan Thomas Meyer telah ditubuhkan pada tahun 2014.

Melalui yayasan ini, pengasasnya, Encik Thomas Meyer menyerahkan sebahagian daripada asetnya untuk komitmen sosial jangka panjang, bagi memajukan latihan vokasional, menjalankan kerja-kerja gereja dan untuk tujuan amal.

Yayasan menganggap dirinya sebagai sumber inspirasi dan rakan kongsi untuk kemajuan. Dengan program-program yang dijalankan, ia menyokong bakat muda, penyelidik terkemuka, keusahawanan sosial dan komitmen sosial – perintis.
T._Meyer

Kami yakin bahawa dunia ini memerlukan perintis. Kami bertekad untuk memupuk minda yang cerdas: membantu orang-orang yang mencapai prestasi cemerlang dalam penyelidikan dan pendidikan, dalam penjagaan kesihatan dan projek sosial.

quote iconThomas Meyer, CEO TKM Group