Kansen creëren, De toekomst vormgeven

TKM Stichtingen

Succesvol ondernemerschap schept verplichtingen. Dat is van oudsher het motto van de familie Meyer. Naast de klanten ligt hen het welzijn van de medewerkers, de verantwoordelijkheden ten opzichte van de maatschappij en het milieu na aan het hart. „Wij zijn ervan overtuigd dat de wereld pioniers nodig heeft. Wij zetten ons in voor getalenteerde mensen en willen hen stimuleren en doen dit door middel van mensen die zich inzetten voor onderzoek en onderwijs, in gezondheidszorg en maatschappelijke projecten“.

Dit alles was in augustus 2014 de opmaat om twee stichtingen, de Thomas Meyer-stichting en de Thomas Meyer-familiestichting op te richten.

Daarmee werd een dubbele stichting opgericht, die uit twee juridisch zelfstandige, maar in directe samenhang met elkaar opererende stichtingen bestaat.

De stichter ,Thomas Meyer, voorzitter van de IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid, laat door het stichten van de beide stichtingen een aanzienlijke maatschappelijke betrokkenheid zien, aangezien een deel van zijn vermogen voor uitvoeren van maatschappelijke taken wordt bestemd.

De Thomas Meyer-stichting richt zich op:

  • het stimuleren van de beroepsopleiding
  • de ondersteunen van kerkelijke en liefdadigheidsdoelen

De Thomas Meyer- familiestichting is op haar beurt gesticht om kapitaal te genereren voor het beheer en behoud van de Thomas Meyer Stichting. Hiermee beschermt en ondersteunt deze stichting de Thomas Meyer stichting.

Tevens verzorgt de Thomas Meyer- familiestichting diverse organisatorische taken voor de Thomas Meyer- stichting.

De stichtingen zorgen voor impulsen en zijn partners voor de vooruitgang. Met hun programma’s ondersteunen zij jonge talenten, sociaal ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid.

T._Meyer

Wij zijn ervan overtuigd dat de wereld pioniers nodig heeft. Wij zijn toegewijd aan het bevorderen van knappe koppen: Mensen die bijzondere prestaties leveren in onderzoek en onderwijs, in de gezondheidszorg en in sociale projecten.

quote iconThomas Meyer, CEO van de TKM-groep