De Thomas Meyer-stichting verstrekt studiebeurzen in het kader van het Duitse studiebeurzenprogramma.
Talent ontmoet ondersteuning.

Op 5 november 2016 konden Gabriele en Thomas Meyer 10 studenten van de Bergische Universiteit Wuppertal gelukkig maken en mochten hen persoonlijk de studiebeurs van de „Thomas Meyer-stichting“ ter waarde van € 1.800 overhandigen.

Wij wensen onze beursstudenten alle goeds voor de toekomst en heel veel succes bij hun verdere carrière!