Talenten stimuleren.
Mogelijkheden bieden.

„De "Junior Uni" (junioruniversiteit) in Wuppertal biedt een uitstekende mogelijkheid. Daar kunnen kinderen en jongeren zonder de druk van de school leren, dingen onderzoeken en experimenteren, zelf dingen ontdekken en zich helemaal uitleveren. Want ook morgen hebben wij sterk gemotiveerde en de best opgeleide vakmensen nodig“, zegt Thomas Meyer, voorzitter van de directie/CEO TKM Group. Daarom stimuleert TKM de organisatie in Wuppertal met heel veel plezier en uit volle overtuiging met een jaarlijks bedrag aan stimuleringsgelden.

De "Junior Uni" (junioruniversiteit) Wuppertal is voor het Bergische land een in Duitsland tot nu toe uniek opleidingscentrum voor jonge mensen tussen vier en twintig jaar. Voor 100% gefinancierd door particulieren en gedragen door een brede maatschappelijke ondersteuning. Hier wordt kinderen en jongeren in het Bergische land een groot aanbod aan cursussen, onderzoeksprojecten en praktijkgerichte colleges geboden. Een opleidingsnetwerk dat niet alleen ieder afzonderlijk talent, maar ook de gehele Bergische regio sterker maakt voor de toekomst.

De kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Om ervoor te zorgen dat zij en ook wij een goede toekomst krijgen, hebben zij onze volledige aandacht en steun nodig. Bij TKM hechten wij veel waarde aan leren en het volgen van opleidingen. Wij zetten ons dan ook volledig in voor onze stagiaires. Daarnaast willen we echter ook de scholieren al in een vroeg stadium stimuleren. Jonge mensen zijn meestal bijzonder nieuwsgierig, ze leren graag, houden van experimenteren en onderzoeken hun omgeving. Dat gebeurt nu op een deskundige en geheel nieuwe manier bij de "Junior Uni" (junioruniversiteit) in Wuppertal. Het is toegankelijk voor personen uit alle lagen van de maatschappij en richt zich daarbij vooral ook op jonge mensen uit sociaal zwakkere en een wellicht minder opleidingsgerichte milieu. Want juist voor deze groepen is het belangrijk dat hun kinderen en jongeren van aantrekkelijke mogelijkheden gebruik kunnen maken.