Puunjalostusteollisuuden asiantuntijat

TKM TTT Finland Oy

Akaa/Toijala, Suomi

TKM TTT Finland Oy, Akaa/Toijala

TKM TTT Finland on yksi puunjalostusteollisuuteen tarkoitettujen huippulaadukkaiden sahojen, terien ja kulutusosien johtavista valmistajista. Jo yli 50 vuoden ajan kumppanimme saha-, sellu-, vaneri- ja viiluteollisuudessa ovat luottaneet TKM:n työkaluihin. Työkalujamme käytetään noin 35 maassa ympäri maailman.

Uudenaikaiset konehallit, uusimman tekniikan mukaiset lämpökäsittelylaitteet ja motivoituneet työntekijät takaavat erinomaisen laadun nyt ja tulevaisuudessa.

info-icon

Yrityksen tiedot:

  • 155 työntekijää, 10 % harjoittelijoita

  • 105 konetyökalua

  • Tuotanto- ja varastotilaa 11 900 m²

  • Tuotannon pääasialliset alueet: puunjalostus, paperi ja koneosat

  • Tuotantoerien koot: 1–2500

  • Tuotantomäärä: 100 000 tarkkuusosaa vuodessa

Terminen ruiskutus

Terminen ruiskutus on tuote- ja palveluarjoomamme kulmakivi, jonka avulla asiakkaamme voivat saavuttaa todellista kilpailuetua.

Termisellä ruiskutuksella voidaan parantaa ja muokata materiaalin pintaominaisuuksia ja kokonaissuorituskykyä. Termistä ruiskutusta käytetään sekä uusien osien pinnoittamiseen, että käytettyjen osien kunnostamiseen. Pääsääntöisesti termisiä pinnoituksia käytetään kulumis- ja korroosiokestävyyden parantamiseen.

Myös kuluneita tai muutoin vaurioituneita osia voidaan kunnostaa pinnoittamalla alkuperäisteen tai jopa alkuperäistä parempaan kuntoon.

Myös kitkakerrointa ja sähkönjohtavuutta pystytään kontrolloimaan termisillä pinnoituksilla.

Meiltä löytyy seuraavat pinnoitusteknologiat: 

  • Suurnopeusliekkiruiskutus (HVOF)

  • Plasmaruiskutus

  • Jauheliekkiruiskutus

  • Valokaariruiskutus

TKM TTT Finland Oy, Akaa/Toi