Produk untuk pengeluaran dan pemprosesan keluli

Pisau insustri untuk industri logam

CASKA

Perisian reka bentuk alatan danPerisian pembinaan syaf CASKA.

CASKA - Computer Aided Slitter Knife Assembly (Pemasangan Pisau Slitter Berbantukan Komputer) melengkapkan kecekapan penggunaan alatan. Dengan bantuan perisian yang kami bangunkan ini, anda dapat mengenalpasti pelan pembinaan syaf dengan lebih cepat dan mudah untuk pesanan pemotongan yang berbeza-beza pada garisan slitting.
Schneidsymposium

Simposium pemotongan menatap masa depan

Kami mengadakan simposium pemotongan secara berkala. Di sini, pengguna dari pelbagai industri akan berkumpul untuk menatap trend baharu dan membincangkan topik masa depan. Simposium ini difasilitasi oleh pakar yang berpengalaman praktikal.

Talian terus untuk anda