INOVATIF, TEPAT, DEKAT

Nilai teras TKM Group

Nilai teras TKM Group

Inovatif
Produk andal? Sudah pasti! Malahan: TKM telah berpegang teguh pada prinsip ini lebih daripada seratus tahun. Kami sentiasa menyesuaikan produk dan sistem kami yang sudahpun berprestasi tinggi mengikut keperluan baharu pelanggan. Kami mengoptimumkan proses pengeluaran dan proses perniagaan kami secara berterusan bersama-sama pekerja kami. Melalui latihan lanjut yang berkala dan tersasar, kami bertekad untuk membuat persiapan terbaik di dalam pasukan kami. Kami percaya ini adalah caranya untuk memastikan kualiti, kecekapan dan keandalan tertinggi – menjurus kepada keperluan semasa dan masa hadapan pelanggan kami.

Tepat
Pasukan kami sentiasa memastikan ketepatan tertinggi pada sistem pemotongan kami: sehingga 0.001mm jika perlu. Kami akan pergi ke tapak anda dan memberikan cadangan penyelesaian terbaik, dan menyokong anda dalam penggunaan produk kami sebaik mungkin, jika diminta. Tidak kira sama ada anda pelanggan baharu atau lama, sama ada anda memerlukan satu pisau atau seribu pisau, kami tetap akan memastikan kualiti terbaik produk kami - sama ada pengendalian langsung atau tidak langsung – keperluan anda adalah dorongan kami. Sekiranya hal tidak berjalan lancar: Kita boleh memperbetulkannya bersama-sama tanpa syak wasangka dan berorientasikan penyelesaian.

Dekat
Sebagai sebuah syarikat kendalian keluarga yang menerajui pasaran, kami berfikiran dan bertindak secara global. Penempatan kami di lokasi juga amat penting: sebagai majikan, pembekal sistem penyelesaian pemotongan berkualiti tinggi, rakan kongsi, penaja atau sekadar jiran yang baik. Kami berusaha untuk mencapai keseimbangan yang lestari di antara perlindungan alam sekitar, pembangunan ekonomi dan komitmen sosial. Kakitangan kami didekatkan melalui interaksi terbuka dan tidak formal antara satu sama lain, selain hierarki rata dan proses membuat keputusan yang singkat. Sudah tentu, kami juga tahu cara untuk meraikan kerjayaan bersama mereka.
Code_of_Conduct

Prinsip Tadbir Urus Syarikat

TKM Group ialah syarikat kendalian keluarga yang beribu pejabat di Jerman. Kami amat menitikberatkan tanggungjawab terhadap syarikat, pengurusan yang telus, tujuannya adalah untuk membina nilai syarikat dalam jangka panjang.

Pelbagai peraturan tadbir urus yang baik telah membolehkan syarikat kami dihormati dan dihayati baik di seluruh Jerman mahupun di peringkat antarabangsa.

Menghormati kepentingan pekerja dan golongan lain yang berkaitan dengan syarikat (pihak berkepentingan luar), bertanggungjawab terhadap semua keputusan syarikat dan menangani risiko dengan sewajarnya adalah keutamaan kami.